Guangzhou Fyaxin Leather Co., Ltd
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

mainCategories

Genuine leather bag
PU handbag
Wallet & Purse
Straw bag
1,12 US$ - 1,70 US$/Cái
200 Cái(Min. Order)

Able To Demonstrate